Բիզնես ծրագրեր

Նորարարական բիզնես գաղափարների խրախուսման նպատակով “Բարեպաշտ սերունդ” հիմնադրամը, տարբեր գործարար սուբյեկտների հետ համատեղ,  իրականացնում է տարաբնույթ ծրագրեր: Ծրագրերը ներառում են ՀՀ տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններ ճանաչված հետևյալ ոլորտները`

 

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech