Գրքերի, տարեգրքերի, ամսագրերի հրատարակում և այլ հրատարակությունների տպագրում

Չորեքշաբթի, 04 Մարտ 2020 08:39

Ուսման վարձերի տրամադրում

Բարեգործական օժանդակություն  առավել շնորհալի ուսանողներին և երիտասարդ գիտնականներին` ուսման վարձերի տրամադրման և գիտահետազոտական աշխատանքների ֆինանսավորման միջոցով:

Ազգային-պահպանողական արժեքների ամրապնդման և համագործակցային հասարակության ձևավորման մեթոդների մշակմանն ուղղված դրամաշնորհների տրամադրում:

«Քրիստոնեությունը և արդիականությունը» խորագրով ընթանում է սեմինար-հանդիպումների շարք

1 էջ 2-ից
ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech