Ուրբաթ, 23 Նոյեմբեր 2012 12:24

"Առողջ միտք” երկամսյա ծրագիր

Դասընթացի նպատակն է նպաստել երիտասարդների ընդհանուր զարգացվածությանը, մասնավորապես` Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր առաջնորդների, արդի հայ ականավոր գործիչների (արվեստ, մշակույթ, գրականություն, գիտություն և այլն) հետ հանդիպումների միջոցով փոխանցել գիտելիքներ, ձևավորել արժեհամակարգ, բարձրացնել հայ իրականության մեջ այսօր խիստ կարևոր հարցեր, դրանց շուրջ ծավալել բանավեճեր, քննարկումներ:

“Բարեպաշտ սերունդ” հիմնադրամում նոյեմբերի 20-ից, 2012թ. մեկնարկել է եռամսյա դասընթացները քաղաքացիական հասարակության, մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության վերաբերյալ թեմաներով: Հրավիրյալ բանախոսները ԵՊՀ քաղաքագիտության ամբիոնի լավագույն դասախոսներն են, ԵՊՀ Եվրամիության կենտրոնից, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանից, ՄԻԺԻ-ից և այլք:

ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech