Շաբաթ, 14 Նոյեմբեր 2015 09:43

Հայաստան. Արարչագործությունից մինչև Երկրորդ Գալուստ

«Բարեպաշտ սերունդ» հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ տպագրվել է «Հայաստան. Արարչագործությունից մինչև Երկրորդ Գալուստ» գրքի Ա հատորը: Գրքի հեղինակն է` Աշոտ դպիր Արևշատյանը: Ընթերցողին ներկայացվող սույն աշխատությունը նվիրված է հայոց պատմությանը, որտեղ հեղինակը փորձում է հիմնավորել հայ ժողովրդի առանձահատուկ դերը համաշխարհային քաղաքակրթության ձևավորման գործում:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

  • Test: Test
ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech