Շաբաթ, 26 Հոկտեմբեր 2019 12:17

Ազգային արժեքների պահպանում

 Երիտասարդները, ելնելով այն հանգամանքից, որ ներկան հետևանքն է անցյալի և պատճառն ապագայի,  քննարկման ընթացքում փորձեցին վերլուծել և լուսաբանել ազգային արժեքների առանձնահատկությունները, դերն ու նշանակությունը անցյալում, ներկայում և այդ արժեքների դրսևորումն ու պահպանումն ապագայում:  Սեմինար-քննարկումն անցավ արդյունավետ քննարկմամբ և լուսաբանմամբ ազգային արժեքների վերաբերյալ:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

  • Test: Test
ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
 
 
Copyright Barepasht serund himnadram © 2012

Powered by

x-tech